Witamy na stronie fundacji

Drodzy rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie Fundacja „Liderzy Sukcesu” organizuje zbiórkę dla mieszkańców Ukrainy. Zbieramy:

– trwałe produkty żywnościowe takie jak: makarony, kasze, ryż, olej, konserwy, cukier, herbata itp.

– produkty higieny osobistej (w tym dla dzieci)  i  art. chemiczne np. proszki do prania,

– środki do dezynfekcji, maseczki itp.

– lekkie obuwie damskie (typu ciapy) rozmiary 37 i 38

Miejscem zbiórki jest biuro Fundacji przy ul. Niepodległości 7 (obok żłobka), produkty można zostawić w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Zebrane produkty będą przekazywane m.in. dla osób z Ukrainy, które już przybyły do naszego miasta. Chętnych rodziców/wolontariuszy zapraszamy do kontaktu w sprawie pomocy przy przewożeniu zebranych towarów. Za każde Państwa wsparcie z góry dziękujemy. Postaramy się na bieżąco umieszczać informację na temat zbiórek.

PROJEKT:„Kraina Montessori”

Fundacja „LIDERZY SUKCESU” wraz z Partnerami projektu : Miastem Kraśnik oraz Spółdzielnią Socjalną „Reaktywacja”, zapraszają do udziału projekcie „Kraina Montessori” realizowanym w okresie 01.05.2020r.–31.03.2023r. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 45 os (42 kobiety i 3 mężczyzn). Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia lub utrzymanie pracy wśród 45 osób – rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3, z terenu miasta Kraśnik, poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi w formie żłobka. Projekt przewiduje adaptację lokalu przy ul. Niepodległości 7 w Kraśniku na potrzeby żłobka, wyposażenie go i utworzenie 34 miejsc opieki. Prowadzenie żłobka będzie odbywać się Metodą dr Marii Montessori, zgodnie z jedną z jej sentencją: „Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa.”

Dlatego chcemy pokazać każdemu dziecku, że nauka może być przyjemnością a nie obowiązkiem. Uczymy samodzielności, indywidualnego podejścia, akceptacji, doceniamy pomysłowość i kreatywność u dzieci.

Fundacja „Liderzy Sukcesu” to organizacja pozarządowa z wieloletnim doświadczeniem pedagogiczno – wychowawczym, prowadzimy od roku 2013 placówkę żłobka „Kubusiolandia” w Annopolu w powiecie kraśnickim. Nasze inspiracje i wiedzę wykorzystamy w opiece nad dziećmi w nowotworzonym żłobku w Kraśniku.

Rezultaty projektu:
1. Liczba osób które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

Wartość projektu: 2 301 558,24zł

PROJEKT:
„Aktywni na rynku pracy”

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 60 osób bezrobotnych/pozostających bez zatrudnienia z niepełno sprawnościami (33K,27M) z 3 gmin powiatu kraśnickiego (Urzędów, Gościeradów, Zakrzówek) z woj. Lubelskiego (zamieszkujące na tym terenie w rozumieniu KC) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychologiczne, coaching, szkolenia, warsztaty, pośrednictwo pracy, wsparcie AON i staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 15 uczestników projektu do 30.04.2021r.

Główne rezultaty:
Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-30
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu -15
Wartość projektu wynosi 1 470 364,32

PROJEKT:
„Włączamy się”

REKRUTACJA JUŻ TRWA !!!!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Włączamy się” realizowanym
w okresie 1.04.2019r. – 30.06.2030r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn).

Formalne kryteria rekrutacyjne:

  1. Posiadanie statusu osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) bądź zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby bezrobotnej/pozostającej bez zatrudnienia/biernej zawodowo,

Czytaj więcej

PROJEKT: 
„Włączmy powiat kraśnicki”

 Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno – zawodowej 50 osób(28K,22M) bezrobotnych z niepełnosprawnościami z powiatu kraśnickiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. identyfikację potrzeb, IPD, doradztwo psychologiczne, szkolenia, pośrednictwo pracy, wsparcie AON i staże oraz podjęcie zatrudnienia 

Główne rezultaty:

Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-23

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu -15

Wartość projektu wynosi 1 125 648,00zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 062 648,00zł

 

Czytaj więcej

PPROJEKT:
„Zawody przyszłości”

 Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 50 osób (28K,22M) na rynku pracy w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat kraśnicki poprzez poradnictwo zawodowe i IPD, staże, pośrednictwo pracy, wsparcie AON i szkolenia zawodowe oraz nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem (w tym rolników oraz członków ich rodzin).

Główne rezultaty:

1) Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – 18 osób.

2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 40 osób.

 

Czytaj więcej